VERENIGING VRIENDEN VAN BREDA’S MUSEUM
Welkom
Van harte welkom op de website van de Vereniging Vrienden van Breda’s Museum. De Vereniging Vrienden bestaat als zelfstandige vereniging sinds 1970 met  volledige rechtsbevoegdheid en Koninklijke erkenning. Ruim 750 leden telt de Vereniging. Zij zijn door hun lidmaatschap betrokken  bij de stad Breda en het museum. Voor bedrijven en instellingen bestaat de  mogelijkheid om door een sponsorlidmaatschap de Vereniging te ondersteunen. Een grote Vriendenvereniging biedt de mogelijkheid om Breda’s Museum te  promoten en te ondersteunen. Zij doet dit door aankopen van kunstobjecten   aan dat Museum in bruikleen te geven ter vergroting en versterking van de te  tonen collecties alsmede door activiteiten zoals het organiseren van excursies  e.d. De Vrienden vormen daardoor een belangrijk draagvlak voor het behoud van  het cultuur- en kunsthistorisch  erfgoed van de stad en regio. Als tegenprestatie geeft het lidmaatschap recht op: - gratis toegang Breda’s Museum en de dependances; - uitnodiging voor opening van tentoonstellingen; - deelname aan excursies; - korting op winkelartikelen; - bijwonen van lezingen.
Welkom Geschiedenis Aanwinsten Vriend  worden Museum & Partners Doelstelling & Anbi Bestuur & Contact Activiteit & Excursie FinanciŽle gegevens Welkom